måndag 2 augusti 2010

Skolan år 1932

Utvecklingen i skolan och samhället har gått med rasande fart. Det är inte konstigt att en del människor inte "hunnit med" i svängarna. Jag tänker på min gamla mamma som inte orkar ta in allt nymodigt längre, som inte har dator, som inte har mobil och som inte ens vill använda eltandborsten för det kan vara farligt.

I hennes betygsbok från 1932 står följande under rubriken Skolregler:
1. "Barnen skola punktligt infinna sig i skolan på den bestämda tiden. De skola vara rena, snyggt, anständigt och ordentligt klädda samt försedda med de böcker och övriga saker, som de böra medföra för begagnande vid arbetet i skolan.
2. Det barn, som kommer till skolan för sent, bör angiva orsaken därtill och bedja om ursäkt för sin sena ankomst.
3. Under undervisningen böra barnen sitta stilla samt iakttaga en anständig och hälsosam hållning. Händerna böra de hålla på skolbordets skiva och fötterna på golvet eller fotbrädet.
4. Barnen få ej under arbetet företaga något, som stör undervisningen, såsom äta, leka, stampa eller skrapa med fötterna, prata, skratta, stå upp från sin plats o.d. Vill barnet under arbetet säga något eller bedja honom om något, bör det först tillkännagiva det genom att giva ett tecken med handen.
5. När läraren träder in i rummet, skola barnen hälsa på honom genom att stiga upp från sina platser. På samma sätt skola de ock hälsa, när ordföranden eller någon annan ledamot i skolrådet eller över huvud taget när någon främmande äldre person träder in i skolsalen.
6. Barnen skola uppmärksamt följa med vid undervisningen. Sysselsätta de sig med tysta övningar, skola de däråt ägna all flit.
7. Barnen skola tala högt, ljudrent och med riktig betoning.
8. Omsorgsfullt skola barnen lära sina läxor och utföra övriga hemuppgifter.
9. Att smutsa ner rummen i skolan och orena eller skada skolmöblerna och undervisningsmaterielen är strängt förbjudet.
10. Endast då barnet hindras av sjukdom eller efter av läraren erhållen tillåtelse må barnet vara frånvarande.
11. Under vägen till och från skolan böra barnen uppföra sig stilla och anständigt.
12. Sins emellan skola barnen vara vänliga och fridsamma. Att göra illa åt en kamrats kläder, böcker och andra tillhörigheter är strängt förbjudet. Gräl, slagsmål och okvädingsord få ej förekomma.
13. Att plåga djur, att plundra fågelbon, att skada träd och andra växter är alldeles förbjudet.
14. Barn må ej röka tobak."

Det här var min mammas verklighet under hennes skoltid. Jag kan förstå att det fanns många elever som inte riktigt "platsade". De elever som hade fötter som det spritter i, myror i rumpan eller de som inte förstod vad läraren pratade om - vad tänkte de i mötet med skolan? Eller de som hade nära till skratt, hur klarade de av att hålla sig för skratt? För roligt fick det inte vara i skolan, eller?

Att röka var förbjudet men öl, sprit och andra droger nämndes inte, de existerade knappt för eleverna. Alkohol var inte lätt att få tag i, det var Motboken som styrde! Om man inte brände sprit eller gjorde vin hemma förstås?

Skolan 1932 hade långt kvar till datorer, nät och mobiltelefoner. Och min mammas verklighet handlade om annat än att SMS:a, chatta och spela dataspel. Hon hade fullt upp med att hjälpa till i hemmet, bära in ved och vatten, lyssna på radion emellanåt och kanske hinna med att träffa sina kompisar ibland. Inte undra på då att hon tycker det är svårt att hänga med och förstå dagens möjligheter med IKT, information- och kommunikationsteknik!

Undrar hur det ser ut i skolan om 30 år? Och hur skolreglerna ser ut då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar