lördag 12 juni 2010

Barn i EU på Internet

London School of Economics genomför nu ett projekt "EU Kids Online" inom ramen för EU:s program för ett säkrare Internet. En undersökning är utformad att ges till barn i åldern 9-16 år och deras föräldrar i hela Europa. Resultaten är tänkta att användas till rådgivning för alla som arbetar/umgås med barn; föräldrar, personal inom skola och barnomsorg, ungdomsledare... Även staterna i EU kommer att ta del av undersökningen genom att få ökad information om det finns något på Internet som bör regleras hårdare. Första resultaten presenteras under hösten 2010.

Idag kom en mycket trevlig intervjuare hem till oss, till mig och min son. Vi gick igenom IT-frågorna var för sig på intervjuarens dator och som tack fick vi en presentcheck för visat intresse.

Vi hade inte behövt checken kan jag tycka, för frågorna var så intressanta i sig. Vi fick igång många bra diskussioner och de fortsätter för fullt fortfarande. När jag tagit upp saker tidigare så har inte alltid mina juniorer varit så diskussionssugna, men nu...

Finns det olämpliga sidor och vad är olämpliga sidor, vad gör ungdomarna på Internet, har de varit rädda någon gång, säkerheten i datorn, virusskydd, digitala fotavtryck, nätmobbning... - allt detta pratas det om för fullt här hemma nu.

Så om du blir kontaktad av en intervjuare, ta chansen till en bra dialog hemma och möjligheten att få installera "IT-filter" i dina barn!

Tacka ja till intervjun! (Vill du själv bli intervjuad, säg till så kan jag förmedla kontakt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar